Formación e orientación laboral

sign

Formación e orientación laboral: reúne o conxunto de actuacións deseñadas para que os usuarios adquiran coñecementos e habilidades necesarias para que se desenvolva a súa capacidade laboral. De forma máis detallada, os obxectivos a conseguir son:

  • Dotar aos usuarios das habilidades socio-laborais para desenvolverse no mundo do traballo, favorecendo o desenvolvemento de recursos persoais, sociais e comportamentales que lles preparen e capaciten para acceder e manterse nun emprego.
  • Favorecer a inserción laboral no emprego ordinario prioritariamente, no seu caso no emprego protexido (Centros especiais de emprego). Articular e organizar os contactos cos dispositivos de formación profesional.

Para dar conta de devanditos obxectivos e áreas de intervención desenvólvense actividades de orientación vocacional, adestramento en técnicas de procura de emprego, adestramento en asertividad laboral e adestramento en axuste laboral, ademais de diferentes talleres pre-laborais ou formativos, incluindo o obradoiro de informática.

 
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras