Psicoeducación e prevención de recaídas:

cara

Psicoeducación y prevención de recaídas: Trátase das intervencións encamiñadas a que o usuario tome conciencia da súa enfermidade, explicar o diagnóstico, síntomas, causas, fases da enfermidade, identificación de pródromos e factores de risco e protección; explicar o tratamento psicofarmacológico (efectos terapéuticos e adversos, afrontamiento dos efectos secundarios, etc.) para aumentar a adherencia a devandito tratamento; e adestrar ao usuario a utilizar adecuadamente os recursos sanitarios dispoñibles para evitar un mal uso, infrautilización ou abuso destes. Inclúe a actividade de toma supervisada de medicación para aqueles usuarios nos que se valora dificultades na adherencia ao tratamento psicofarmacológico.
 
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras