RESOLUCIÓN PROGRAMA FOIEV

No boletín oficial da provincia de A Coruña Nº 83 de xoves 4 de maio de 2017 faise pública a RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A SELECCIÓN DEFINITIVA DE ENTIDADES SOLICITANTES DO PROGRAMA FOIEV: PROGRAMA DE ADQUISICIÓN E CESIÓN DE VEHÍCULOS ÁS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DA PROVINCIA DA CORUÑA PARA A MELLORA DOS SERVIZOS E/OU PRESTACIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS E/OU SOCIOSANITARIOAS DURANTE O ANO 2016.

A Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal (antes AFAES Porta Nova) presentou a convoctoria FOIEV o proxecto “Mellorar os equipamentos do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de Narón mediante a adquisición dunha furgoneta para transporte de usuarios” e na relación de valoración dos proxectos presentados opta, como unha das 11 entidades seleccionadas, a cesión dunha furgoneta, entre un total de 53 proxectos presentados.

Cando a entidade dispoña da nova furgoneta, dará de baixa por antigüidade, outra furgoneta e seguirá mantendo en funcionamento o programa de actividades e servizos dos dispositivos que xestiona (centros de rehabilitación psicosocial e laboral, e centro ocupacional) que precisa dun mínimo de tres furgonetas. Cada unha das furgonetas ten un uso concreto e están circulando ao mesmo tempo.

En liñas xerais, a furgoneta que recibiremos en cesión por parte da Deputación da Coruña pasaría a facer os recorridos que achegan aos usuarios dende os domicilios as actividades de rehabilitación psicosociais e laborais do C.R.P.L de Narón e posteriormente desprazaría aos usuarios dende o CRPL de Narón as actividades que están na comunidade, por exemplo ao polideportivo municipal para actividade física (piscina, pavillón, multideporte), as compras dos usuarios das vivendas e para as actividades de ocio (viaxes, excursións, estancias de fin de semana etc) .

 
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras