A.F.A.E.S. noticias

Asamblea Xeral socios

De conformidade e en cumprimento do disposto nos Estatutos, a Xunta Directiva acordou convocar Asemblea Xeneral de Socios no local do Centro Ocupacional, sito en Piñeiros-Narón Rúa Río Sil 2-4 baixo, para o próximo día 30 de xuño, xoves, as 18:00 horas

 
ORDE DO DÍA:

 1. Lectura e aprobación, si procede, da Acta da sesión anterior.
 2. Información da Presidencia.
 3. Lectura: Informe de Xestión - Memoria Anual 2010
 4. Lectura, exame e aprobación da Liquidación Presupostarea, correspondente ó exercicio 2010.
 5. Lectura e aprobación do Presuposto para o exercicio 2011.
 6. Renovación e designación de cargos para cubrir vacantes na Xunta Directiva.
 7. Rogos e preguntas.

Modificado o (Luns, 27 Xuño 2011 16:02)

 

Subvencións

A entidade AFAES Porta Nova foi seleccionada por Bancaja Compromiso Social para recibir unha achega económica de 6000 € polo proxecto Curso de patronaxe e confección artesanal "Costurarte” a través da Convocatoria de Axudas a Entidades de Interese Público e Social 2011. A colaboración da entidade bancaria coa Asociación de Familiares e Amigos de Persoas con Enfermidade Mental, AFAES Porta Nova, mantense desde o ano 2009.


O concello de Narón renova por terceiro ano consecutivo a firma dun Convenio de Colaboración con AFAES Porta Nova por un importe de 4.000 € para a realización dos seguintes programas:

 • Alfabetización dixital e incorporación as novas tecnoloxías para persoas e familias con enfermidade mental.
 • Formación profesional ocupacional para inserción sociolaboral de persoas con enfermidade mental.
 • Programas de atención social e de inclusión social cos usuarios/as referidos.
 • Brigadas de Xardinería.
Con respecto as Brigadas de Xardinería, a parte de formación e adestramento faise nunca leira cedida en precario no ano 2004 polo propio Concello no lugar de Pena Parda; onde ademáis cultívanse produtos de horticultura ecolóxica.

Modificado o (Luns, 27 Xuño 2011 12:11)

 
Máis artigos...
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras