A.F.A.E.S. noticias

O segundo Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral na Escola da Avispeira en Cerdido, completa a labor de Rehabilitación Psicosocial que se ven desenrolando na entidade AFAES Porta Nova dende o ano 1997.

logo_diputacion

Dende xullo do ano 2010 coa firma dun contrato co Servizo Galego de Saúde, a entidade AFAES Porta Nova pon en funcionamento un segundo Centro de Rehabilitación Psicosocial no concello de Cerdido. para dar atención a 15 usuarios afectados dunha problemática de trastorno mental severo, e as súas familias pertencentes á área de Ortegal e a outras zonas rurais da comarca de Ferrol. Actualmente a atención dámola cos profesionais de Narón e os usuarios asistentes procenden dos concellos de Cerdido, Cariño, Moeche e San Sadurniño.

É importante destacar a colaboración do Concello de Cerdido (e dos seus técnicos) facilitando por un lado o uso de locais, como a Escola da Avispeira (ónde se levan a cabo a maioría das actividades) ou a Casa da Cultura (onde se utiliza a aula de informática), e a coordinación e colaboración con outros recursos comunitarios para o mantemento das actividades ocupacionais.

A través da convocatoria de subvencións a entidades sen fin de lucro para mantemento e investimentos de servizos sociais especializados, socio-sanitarios e de fomento da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero, recibimos da Diputación da Coruña no presente ano 2011 unha subvención dirixida a “Actividades de apoio e soporte social para persoas con enfermidade mental: Posta en funcionamento do centro de Rehabilitación Psicosocial e laboral de Afaes Porta Nova en Cerdido” por un importe de 4.987,99 €.

Modificado o (Venres, 28 Outubro 2011 10:45)

 

Accións formativas nos obradoiros de costura e lavandería do Centro Ocupacional Porta Nova

O Centro Ocupacional Porta Nova cos seus obradoiros de Lavandería, Brigadas de Xardinería e Costura pretende proporcionar os coñecementos e habilidades prelaborais a un grupo de usuarios que polas características da enfermidade que padecen (patoloxía mental severa) vense limitados para atopar un traballo nun eido normalizado.

Nesta liña de acción, recentemente deu comezo a segunda edición do curso de Patronaxe e Confección Artesanal cun total de 13 participantes (procedentes tanto dos dispositivos da entidade como do Plan de Inclusión das Pontes) que, ata o seu remate o 30 de novembro, adquirirán coñecementos básicos sobre a confección de pantalóns, saias, vestidos e bordados entre outros temas.

As accións formativas para os talleres do Centro Ocupacional de costura e de lavandería están cofinanciadas polo Concello de Ferrol cunha aportación económica de 4.000,00 € a través da Convocatoria de subvencións de Benestar Social e de Xuventude.

Tanto os servizos do taller de Costura como os de Lavandería e Brigadas de Xardinaría poden ser utilizados por calquera particular ou empresa; a realización dos traballos corre a cargo dos usuarios da entidade coa labor de orientación e supervisión dos profesionais de ditos talleres.

Modificado o (Martes, 27 Setembro 2011 11:32)

 
Máis artigos...
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras