A.F.A.E.S. noticias

Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal recibe a través da convocatoria xeral de subvencións do concello de Narón, unha axuda económica de 2.077,02 € para realizar o “Programa de Hábitos Saúdables”.

Obxectivo Xeral:

  • Mellorar e promocionar a saúde xeral das persoas con trastorno mental grave.

Obxectivos específicos:

  • Reducir os factores de risco que afectan ás persoas con trastorno mental grave.
  • Adquirir hábitos de alimentación saudables.
  • Fomentar e apoiar a participación en actividades deportivas.
  • Xeneralizar a aprendizaxe de hábitos saudables de alimentación e exercicio físico á súa vida cotiá.
Este programa estaría dividido en dous grandes bloques:
  • ALIMENTACIÓN
  • ACTIVIDADE FÍSICA

Ten un carácter continuo no tempo, tendo en conta a importancia que supón para o colectivo ó cal vai dirixido.

Unha parte do programa, como é a práctica regular de fútbol sala, piscina e ximnasia, xa se está levando a cabo na asociación desde hai tempo. Outros contidos como a teoría sobre hábitos de alimentación e de actividade física; e a práctica do ping-pong véñense impartindo como talleres desde hai menos tempo, pero con resultados de igual xeito moi satisfactorios. Cabe resaltar a participación exitosa dos rapaces en campionatos de ping-pong a nivel autonómico dentro da federación de asociacións de persoas con enfermidade mental.

O número de destinatarios do programa é elevado pois, debido á súa finalidade, se poden beneficiar del tódolos usuarios da asociación, na actualidade en torno a 50 persoas.

Consideramos que o mantemento deste programa proporciona ós nosos usuarios información e estratexias relevantes para mellorar aspectos relacionados coa alimentación e actividade física, que complementan un dos nosos obxectivos principais como asociación: a mellora da súa calidade de vida.

Modificado o (Xoves, 25 Xaneiro 2018 11:43)

 

PROGRAMA FOAXE 2017

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS DO ANO 2017.

Obxecto: Mantemento dos talleres ocupacionais dos Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral da entidade Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal: encadernación, manualidades, abeloiros e feltro, debuxo e pintura.

Cantidade concedida: 10.000 €

Modificado o (Venres, 20 Abril 2018 11:15)

 
Máis artigos...
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras