A.F.A.E.S. noticias

Consellería de Economía, Empleo e Industria da Xunta de Galicia. Contratación de dous traballadores.

Por resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria, Secretaría Xeral de Emprego, de 19/12/2017, a Asociación Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, en calidade de entidade sen ánimo de lucro, recibe unha subvención (exp. 352A 2017/251-0) para a contratación de traballadores desempregados en base ó proxecto presentado “Aumento das actividades ocupacionais para as persoas con enfermidade mental na Asociación Saúde Mental, Ferrol, Eume e Ortegal” .

A resolución dou resposta positiva a solicitude presentada na que se contemplaba a necesidade de incorporar durante un ano os seguintes perfís profesionais:

-Un profesional, a media xornada, na categoría de axudantes non titulados, para organizar un taller novo de tipo artesanal en resposta os intereses dos usuarios,

-Un profesional , cunha dedicación do 75% da xornada completa, na categoría de oficiais de 1ª e 2ª, para reforzar os adestramentos en actividades da vida diaria e na autonomía persoal nos residentes das vivendas protexidas da entidade.

- Un profesional graduado en educación física, a media xornada, para traballar o estado físico dos usuarios mediante a intervención individualizada e adaptada as características propias de cada usuario.

Finalmente na selección de candidatos puidemos cubrir dous dos tres postos de traballo subvencionados; o posto de profesor de taller de artesanía da madeira como taller do Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral e o posto de asistente persoal como reforzo os residentes das vivendas protexidas en tarefas de axuda a domicilio.

O importe económico da axuda para contratar os dous profesionais dende o 29 de decembro de 2017 ata o 28 de decembro de 2018, ascende o importe de 26.331,00 €.

Modificado o (Venres, 26 Xaneiro 2018 13:01)

 

PROGRAMA FOIE 2017

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FOIE: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O INVESTIMENTO DE SERVIVIOS SOCIAIS NO ANO 2017

Obxecto: Mellora dos equipamentos das tres vivendas protexidas que xestiona a entidade “Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal”

Cantidade concedida: 3.900,00 €

Modificado o (Venres, 20 Abril 2018 11:14)

 
Máis artigos...
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras