A.F.A.E.S. noticias

A Obra Social La Caixa financia o proxecto “Sumando capacidades. Generando oportunidades”

Xunto coas axudas públicas, a aportación económica da Obra Social la Caixa permite que AFAES PORTA NOVA siga fomentando a inclusión sociolaboral das persoas con enfermidade mental crónica.

O proxecto financiado con 33.900 € pola Obra Social la Caixa leva como título “Sumando capacidades. Generando oportunidades. Proyecto de integración sociolaboral multisectorial para personas con discapacidad”

Un aspecto innovador que AFAES Porta Nova introduce neste proxecto é a realización de accións ocupacionais e formativas en colaboración con outra entidade da saúde mental no ámbito infanto-xuvenil: a Asociación de pais e nais con problemas psicosociais (ASPANEPS). O proxecto está a desenvolver itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral para persoas con discapacidade intelectual e persoas con trastornos mentais severos que reforcen as súas capacidades e competencias.

Deste xeito beneficiáranse do mesmo ata finais do ano 2016 arredor de 45 persoas das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal tendo a oportunidade de participar en diversos talleres formativos e ocupacionais: de lavandería, de costura, de cociña, de serigrafía, nos que se poderán incorporar de forma conxunta usuarios de ambas entidades.

 

                                                                                                            
                           Nueva_imagen_6

Modificado o (Venres, 08 Xaneiro 2016 10:38)

 

A entidade AFAES Porta Nova recibe a través da convocatoria xeral de subvencións do concello de Narón, unha axuda económica de 1.812,08 € para realizar o “Programa de Hábitos Saúdables”.

A entidade AFAES Porta Nova recibe a través da convocatoria xeral de subvencións do concello de Narón, unha axuda económica de 1.812,08 € para realizar o “Programa de Hábitos Saúdables”.

Obxectivo Xeral:

  • Mellorar e promocionar a saúde xeral das persoas con trastorno mental grave.

Obxectivos específicos:

  • Reducir os factores de risco que afectan ás persoas con trastorno mental grave.
  • Adquirir hábitos de alimentación saudables.
  • Fomentar e apoiar a participación en actividades deportivas.
  • Xeneralizar a aprendizaxe de hábitos saudables de alimentación e exercicio físico á súa vida cotiá.
Este programa estaría dividido en dous grandes bloques:
  • ALIMENTACIÓN
  • ACTIVIDADE FÍSICA

Ten un carácter continuo no tempo, tendo en conta a importancia que supón para o colectivo ó cal vai dirixido.

Unha parte do programa, como é a práctica regular de fútbol sala, piscina e ximnasia, xa se está levando a cabo na asociación desde hai tempo. Outros contidos como a teoría sobre hábitos de alimentación e de actividade física; e a práctica do ping-pong véñense impartindo como talleres desde hai menos tempo, pero con resultados de igual xeito moi satisfactorios. Cabe resaltar a participación exitosa dos rapaces en campionatos de ping-pong a nivel autonómico dentro da federación de asociacións de persoas con enfermidade mental.

O número de destinatarios do programa é elevado pois, debido á súa finalidade, se poden beneficiar del tódolos usuarios da asociación, na actualidade en torno a 50 persoas.

Consideramos que o mantemento deste programa proporciona ós nosos usuarios información e estratexias relevantes para mellorar aspectos relacionados coa alimentación e actividade física, que complementan un dos nosos obxectivos principais como asociación: a mellora da súa calidade de vida.


Modificado o (Martes, 08 Marzo 2016 10:42)

 
Máis artigos...
Idiomas
Galician (Galego)Español (spanish formal Internacional)
AccesoEntidades colaboradoras
Memorias